Eleman Kiralama (Outsourcing)

Eleman Kiralama (Outsourcing) Nedir?

Outsourcing “Dış Kaynak Kullanımı” (Eleman Kiralama) olarak tanımlayabileceğimiz bir kavramdır. Outsourcing, kuruluşların gereksinim duydukları bilişim teknolojilerine bağlı iş süreçlerini kendi dışında uzman bir kuruluşa emanet etmesi anlamına gelmektedir.

Başka bir deyişle, müşterilerimizin ihtiyaçları ile ilgili konularda uzman bir veya birden fazla teknik personelin müşteri bünyesinde, sözleşme dahilinde belirlenen süre zarfında teknik destek sağlaması için konumlandırılmasıdır.

Dış kaynak kullanımı sayesinde, kurum içi işbölümü uzman kurumlara aktarılmakta ve bu şekilde iş yoğunluğu yaşayan firma etkin bir maliyet ve zaman tasarrufu sağlamaktadır. Firma ise tamamen kendi sektöründe uzmanlaştığı konular üzerine eğilebilmekte, iş verimliliğini üst seviyelere çıkarabilmektedir.

Dış Kaynak Kullanım (Outsourcing) Faydaları

 • Süreli ve proje hedeflerine odaklı işe alım yapılabilir
 • Uzman personel kaynağını seçme ve kullanma imkânı sunar
 • Operasyonel verimlilik, yani firmanın ana faaliyet alanlarına yoğunlaşması sağlanmış olur
 • İş maliyetlerinin düşürülmesi, zaman kaybının önlenmesi sağlanır.
 • Projeleri kontrol altına alabilme imkânı sunar.
 • Dağınık verilerin tek merkezde toplanmasını sağlanır.
 • Sözleşme sayesinde personelin çalışma süresi kesinleşir.
 • Personel performansından memnun kalınmaması durumunda risk taşımadan değişiklik yapılabilir.
 • Kurumun uygulama risklerinin paylaşılması sağlanır.
 • Dışarıdan işbölümünü üstlenmiş kurumlar, kendi uzmanlık alanındaki profesyonel bakış açıları nedeniyle, destek verdikleri firmanın iş yoğunluğu nedeniyle göremedikleri ya da ilgilenemedikleri alanlara zaman kaybetmeden müdahale edebilirler ve ileride çıkabilecek sorunları önleyerek iş etkinliğini maksimuma çıkarabilirler.
 • İnsan kaynakları, AR-GE, lojistik, bilişim altyapısı vb. gibi firmanın üstlendiği bir çok alanda etkin yönetim sağlanır.
 • İş yoğunluğunun azalması ile oluşan personel memnuniyeti ve firma müşterileriyle daha yoğun ilgilenebilme, buna bağlı olarak müşteri memnuniyetinin de artması sağlanır.

Personel kiralama istekleriniz için lütfen bizimle irtibata geçiniz…

Aklınıza takılanlar mı var? Lütfen bizi aramaktan çekinmeyin.