İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikamız

  • Takım arkadaşlarımızı seçerken insani değerlere saygı duyarak ırk, dil, din, renk, cinsiyet, siyasi düşünce ve felsefi inanç ayrımı yapmamak
  • Kurumsal değişimi, gelişimi sahiplenmek ve yönlendirmek
  • İş Sağlığı ve Güvenliği açısından güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı oluşturmak ve bu anlayışın kurumda sürekliliğini sağlamak
  • Çalışanlarımızın sosyal ve kanuni haklarını korumak
  • Çalışanlarımızın sürekli gelişimini sağlayarak “verimlilik”, “karlılık”, “müşteri memnuniyeti” gibi şirket hedeflerine katkımızı sürdürmek
  • Tüm çalışanlarımızın, “insana” ve “sürekli gelişime” odaklı bir bakış açısına sahip olmalarını sağlayacak İnsan Kaynakları uygulamalarını yürütmek ve bu vizyona sahip insan kaynağını Şirketimize kazandırmak.

Aklınıza takılanlar mı var? Lütfen bizi aramaktan çekinmeyin.