Veri Kurtarma Çözümleri

Günümüz koşullarında, verilerin hemen hemen hepsi dijital formatlarda işlenmekte ve saklanmaktadır. Modern teknolojiler, bilgiye enkısa sürede ulaşmamızı sağlayarak çalışma zamanımızı kısaltmakta ve yaşamımızı daha konforlu hale getirmek gibi birçok avantaj sunmaktadır.

Verileri dijital ortamda saklamanın, getirdiği kolaylıkların yanı sıra birçok olumsuz ve bir o kadar da önemli tehlikeleri, beraberinde getirmektedir. Unutulmamalıdır ki hiçbir teknolojik donanım ve uygulama tamamen güvenli değildir.Ne yazıkki bu durum işletmeler/kişiler tarafından ancak Veri kaybı yaşandığında anlaşılmakta ve sonuçları da oldukça ağır olmaktadır.

Kurumsal, ticari yada bireysel bilgilerin kaybolması veya tekrar girilmesi zaman, emek ve işletme maliyetlerini, arttırıcı unsurlardır. İşletmeler, bu sorunları en aza indirdiği sürece, karlılığını koruyabilir. Sorunların çözümü için harcanan zaman, ilişkilerin aksaması ve işgücü kaybı gibi telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracaktır.

Bizlerde; sıkça rastladığımız ve müşterilerimizi zor durumda bırakan bu durum karşısında, gerekli koşulları sağlayarak, Verilerin saklandığı elektromanyetik, optik ve mekanik gereçlerin çok özel fonksiyonlarını, ana özelliklerini, teknik detaylarını öğrenerek müşterilerimize en iyi hizmeti sunma çabası içerisine girdik.

Peki, veri kurtarma nedir?

Örnek verecek olursak; bir şirkete ait kurumsal yada ticari kayıtların bilgisayar ortamında kayıt altında tutulduğunu düşünün, olası bir hasarda, kullanıcı hatarında,virüs saldırılarında veya yangında, sizin için çok değerli olan bilgileri saniyeler içerisinde kaybedebilir ve mevcut verilerinize erişemeyebilirsiniz.

Alınan önlemler böyle bir riski azaltabilir ancak tamamen ortadan kaldıramaz. Her farklı örnekte, Veri kaybına neden olan çeşitli faktörler ortaya çıkar. Bu nedenle de çözüm ancak, konunun uzmanları tarafından üretilebilir ve böylece Veri kaybının neden olduğu kötü sonuçlar minimize edilebilir.

Veri Kurtarma Konusunda bilinmesi gereken en önemli husus;

Araştırmalarımıza göre, veri kayıplarının en büyük ve yaygın nedeni, veri kaybına sebep olan ilk eylem değil, bu eylem sonrasında gerekli bilgi ve donanıma sahip olmayan, kişi yada kurumlarca yapılan bilinçsiz müdahalelerdir.

Bu tür önemli ve hassas bir konuda, acele etmeden doğru kararlar vermenizi ve konunun uzmanlarıyla irtibata geçmenizi, önemle tavsiye eder ve sizlerle deneyimlerimizi paylaşmaya hazır olduğumuzu bildirmek isteriz.

Yazılım Kaynaklı Nedenler

 • Uygulama ya da işletim sisteminin çökmesi
 • İşletim sistemi kurulması
 • Virüs ve Trojen gibi zararlı yazılımların etkisi
 • Verilerin silinmesi
 • Sabotaj İhtimalleri
 • Silinen verinin üzerine tekrar yazma grişimleri
 • Biçimlendirme (Format)
 • Bölümlendirme (Partition)
 • Kullanım hataları ya da ihmaller
 • Diskteki Hasarlı Alanlar (Bad Sector)

Fiziksel Nedenler

 • Elektrik (Enerji kaybı, voltaj daki dalgalanmalar…)
 • Üretim hatası
 • Fiziksel kullanıcı Hasarları (Düşme, Darbe)
 • Doğal felaketler (sel, yangın, deprem vb.)
 • Kullanım hatası ya da ihmaller
 • Mekanik arızalar
 • Cihazın üzerine sıvıların dökülmesi
 • Aşırı ısınma sorunları
 • Aşırı sıcak ortamlar
 • Aşırı tozlu ve nemli ortamlar

Sabotaj Kaynaklı Nedenler

 • Bilinçli yada bilinçsiz kullanım yada ihmal
 • Fiziksel olarak cihaza müdahale etme hasar verme
 • Uygulama ya da işletim sisteminin çökertilmesi
 • Virüs saldırıları
 • Uzak Erisim ile verilere müdahale (remote access)
 • Verilerin bilinçli şekilde silinmesi
 • Silinen verinin üzerine yeni veriler yazmak
 • Diskin yedeklenmeden biçimlendirilmesi (Format)
 • Diskin yedeklenmeden Bölümlendirilmesi (Partition)

Aklınıza takılanlar mı var? Lütfen bizi aramaktan çekinmeyin.